Krátkodobý výhled 2012-2013

2012

-           Sdružení se s ročním zpožděním rozrůstá na deset členů

-           Hlavní investicí sdružení je oprava lodí a doplnění dalšího materiálu jako jsou helmy, vesty a házečky.

2013

-           Sdružení absolvuje první letní výpravu do zahraničí

-           Příjmy a výdaje jsou nadále vyrovnané