Předodjezdová schůze VLESVAR 2013 - Berounka

12.06.2013 11:21

Svoláváme předodjezdovou schůzi, která se uskuteční v sobotu 29.6.2013 od 17:30 v Krausce v Dubí. Je potřeba domluvit, kdo, kdy, kde, kam a jak pojedeme na VLESVAR Berounka 2013. Je potřeba také vybrat řeku pro rok 2014 a dále je potřeba se pořádně... 

Členové sdružení mají účast povinnou, omluvenkou budiž pouze úmrtní list.

Všichni jste zvání, i nezúčastněná vodácká i nevodácká veřejnost, včetně ošklivých dívek a jiné zvěře.